حساسیت ها و آلرژی ها

حساسیت ها و آلرژی ها (8)

در ادامه میخوانیم: انجام چه کارهایی میتواند به تسکین آلرژی کودک شما کمک کند؟

در ادامه میخوانیم: چه حقایقی در مورد گیاهان و پیچک های سمی وجود دارد؟

10 عامل کلیدی آلرژی

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم:  چه عوامل کلیدی میتوانند باعث حمله آلرژی در شما شوند و چگونه میتوان از آنها جلوگیری کرد؟

در ادامه میخوانیم: سینوس چیست؟ سینوزیت چیست؟ چگونه شروع میشود و چطور میتوان از آن پیشگیری کرد؟

مراحل حمله ی آلرژیک

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم: بدن در هنگام یک حمله آلرژی چه واکنشی انجام میدهد؟

در ادامه میخوانیم: چه علائمی نشان دهنده ی آلرژی خارج از کنترل هستند

حساسیت وآلرژی درپاییز چگونه اتفاق می افتد؟آیا آلرژی یک عامل وراثتیست؟مصرف چه دارو هایی باعث تسکین آلرژی میشود؟راه کارهای مفید برای پیشگیری از آلرژی.

آلرژی چیست؟

نوشته شده توسط

آلرژی حساسیت شدید سیستم ایمنی به عوامل خارجی است. عوامل آلرژی زا. پیشگیری از آلرژی. چه غذاهایی باعث بروز و تشدید شدن آلرژی میشوند؟دارو های ایجاد کننده ی آلرژی.

       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت