فرصت های شغلی در گروه مدیکال آنلاین

گروه مدیکال آنلاین همواره در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات خود و همچنین گسترش حیطه فعالیت از همکاری با متخصصین و افراد فعال و با انگیزه استقبال می کند.

در همین راستا جنانجه توانایی همکاری در یکی از زمینه های زیر را دارید از طریق فرم مربوطه درخواست همکاری خود را ارسال فرمایید:

 

1- ترجمه تخصصی و تامین محتوای تخصصی پزشکی

متقاضیان این موقعیت لازم است پزشک متخصص، پزشک عمومی و یا دانشجوی یکی از رشته های پزشکی باشند

این موقعیت شغلی به صورت پاره وقت نیز قابل ارائه است

 

2- بازاریابی و معرفی خدمات و محصولات مدیکال آنلاین به پزشکان و متخصصین

متقاضیان این موقعیت لازم است فعال، با انگیزه و آشنا به حیطه فعالیت، دغدغه ها و محدودیت های زمانی پزشکان باشند

این موقعیت شغلی به صورت پاره وقت نیز قابل ارائه است

       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت