شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:29

نارسایی کلیه

در ادامه میخوانیم:نارسایی کلیه چیست و انواع و نشانه های آن کدام اند؟

منتشرشده در کلیه و مجاری ادراری
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 12:34

سنگ کلیه

در ادامه میخوانیم: سنگ کلیه و روش های درمان سنگ کلیه

منتشرشده در کلیه و مجاری ادراری